fbpx

Resetează parola

Rezultatele căutării tale

Politica GDPR

 1. INTRODUCERE

Confidențialitatea vizitatorilor website-ului nostru este foarte importantă pentru noi, motiv pentru care ne luăm angajamentul să o protejăm. Această politică, împreună cu Termenii și Condițiile Vacanțe pe Roți guvernează colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dvs. personale de către Caravan Team S.R.L., cu sediul social în localitatea Hunedoara, Strada Zambilelor, nr. 4, Bloc 18, Scara B, Ap. 15, județul Hunedoara, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J20/790/2023, Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC. J20/790/2023, cod unic de înregistrare 48373721 (“Administratorul”), în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://vacanteperoti.ro/. Vă invităm să parcurgeți întreaga noastră politică de confidențialitate și de protecție a datelor personale și toate celelalte documente care guvernează relația cu dvs. și am dori să o faceți înainte de a crea un cont pe Vacanțe pe Roți, pentru a avea o bună înțelegere a acestora.

 1. EXPLICAREA TERMENILOR UTILIZAȚI

Consimțământul persoanei vizate” înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc, să fie prelucrate;

Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal;

Destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță;

Încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 1. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
  • Dacă sunteți Membru al website-ului https://vacanteperoti.ro/, Administratorul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați website-ul, de exemplu comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul website-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea website-ului.
  • Dacă sunteți Utilizator al website-ului https://vacanteperoti.ro/, Administratorul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării website-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în situația în care ne contactați în acest fel.
  • De asemenea, colectăm automat anumite informații despre computerul, dispozitivul și aplicația de navigare (browser-ul) atunci când accesați website-ul Vacanțe pe Roți sau utilizați serviciile noastre. Aceste informații sunt agregate pentru a furniza date statistice despre acțiunile și obiceiurile de navigare ale utilizatorilor noștri și nu identifică individual persoanele. Aceste informații pot include:
   • date despre computerul sau dispozitivul mobil, inclusiv adresa IP, sistemul de operare, tipul de browser.
   • Informații privind utilizarea website-ului.
 1. BAZA LEGALĂ PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS. PERSONALE

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, deoarece sunt necesare pentru:

 • desfășurarea relației contractuale dintre Proprietarii și Chiriașii de VR-uri.
  • Temei:Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor Vacanțe pe Roți. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale menționate.
 • îndeplinirea obligațiilor legale care revin Administratorului în contextul serviciilor prestate prin intermediul website-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
  • Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Administratorului de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul website-ului.
 • activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite prin intermediul website-ului.
  • Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a website-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe website.
  • Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Administratorului de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe website. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe website.
  • Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC ENVESTI SRL de a asigura funcționarea corectă a website-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor website-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 1. DURATA PENTRU CARE PRELUCRĂM DATELE PERSONALE

Administratorul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți Membru, potrivit Termenilor și Condițiilor Vacanțe pe Roți, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina Administratorului (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situația în care sunteți Membru și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de Membru, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu,  vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate mai jos. În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există o rezervare în curs, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după finalizarea ultimei rezervări active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Administratorul va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Administrator în baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 1. DIVULGAREA ȘI TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. cu caracter personal pot fi divulgate unor terți și autorităților legale și de reglementare sau pot fi transferate datele cu caracter personal în afara jurisdicției dvs., așa cum este descris mai jos.

 • Divulgarea către terți

În procesarea tranzacțiilor dvs., putem partaja unele dintre datele dvs. personale către terți furnizori de servicii care ne ajută cu operațiunile noastre comerciale.

Informațiile dvs. nu vor fi vândute sau schimbate cu alte informații.

Informațiile dvs. nu vor fi partajate cu terți fără consimțământul dvs., cu excepția furnizării serviciilor website-ului sau impuse de legislația aplicabilă. Utilizând serviciile noastre și acceptând Termenii și Condițiile Vacanțe pe Roți, sunteți de acord cu divulgarea datelor dvs. personale, așa cum este precizat în această politică de protecție a datelor.

Terții furnizorii de servicii pentru Vacanțe pe Roți sunt obligați prin contract să protejeze și să utilizeze aceste informații numai în scopurile pentru care au fost divulgate, cu excepția cazului în care legea impune sau permite altfel. Ne asigurăm că acești terți vor fi obligați să respecte clauze cel puțin la fel de restrictive ca cele din această politică de protecție a datelor sau obligațiilor legale cărora le suntem supuși.

 • Divulgarea către autoritățile publice

Putem partaja datele dvs. personale cu forțele de ordine, cu autoritățile de protecție a datelor, cu oficialii guvernamentali și cu alte autorități atunci când:

 • suntem obligați prin citație, ordin judecătoresc sau altă procedură legală;
 • credem că divulgarea este necesară pentru a preveni vătămarea fizică sau o pierdere financiară;
 • divulgarea este necesară pentru a raporta suspiciunea unei activități ilegale;
 • divulgarea este necesară pentru a investiga încălcările acestei politici de protecție a datelor sau a Termenilor și Condițiilor.

Cu toate acestea, dacă trebuie să dezvăluim datele dvs. personale, vă vom informa când datele personale vor fi dezvăluite destinatarului.

 • Transferul internațional al datelor personale

Datele cu caracter personal furnizate către Administrator pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană. Astfel de transferuri vor fi efectuate în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor personale.

 1. DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Administrator, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Administratorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Administrator, a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Administratorul să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC ENVESTI SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Administratorului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Administratorul poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
 1. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Utilizăm o varietate de măsuri de securitate pentru a asigura confidențialitatea datelor dvs. personale și pentru a vă proteja datele personale împotriva pierderii, furtului, accesului neautorizat, utilizării greșite, modificării sau distrugerii. Aceste măsuri de securitate includ, dar nu se limitează la:

 • parole create aleatoriu protejează conturile, directoarele și bazele de date;
 • criptare și procesare pe infrastructură securizată folosind standardul Secured Sockets Layered (SSL) pentru a ne asigura că informațiile dvs. sunt complet criptate și trimise în siguranță pe Internet;
 • scanare PCI pentru a ne proteja activ serverele de hackeri și alte vulnerabilități;
 • un număr foarte limitat de personal instruit are acces la date sensibile.

Datele personale pe care le furnizați în timpul plăților și tranzacțiilor sunt guvernate de politica de confidențialitate / date a procesatorului de plăți și nu de această Politică de confidențialitate și de protecție a datelor.

 1. PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vom păstra datele cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor descrise în prezenta Politică de confidențialitate și de protecție a datelor și conformării obligațiilor legale ce ne revin. Astfel, putem păstra contul și alte date cu caracter personal timp de cel puțin cinci ani după închiderea unui cont.

 1. ALTE CLAUZE
 • Intrarea în vigoare

Această versiune a Termenilor și Condițiilor intră în vigoare la data publicării pe website-ul Vacanțe pe Roți și va rămâne în vigoare până la orice modificare a acestora, la discreția Administratorului platformei Vacanțe pe Roți.

 • Modificarea acestei politici de confidențialitate și de protecție a datelor personale

Această politică de confidențialitate și de protecție a datelor personale poate fi revizuită, modificată, actualizată și / sau completată în orice moment, fără notificare prealabilă, la discreția exclusivă a Administratorului. Când modificăm această politică de protecție a datelor, vom notifica toți utilizatorii pe website-ul nostru și vă vom pune la dispoziție politica de confidențialitate și de protecție a datelor modificată pe website-ul nostru.

Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care datele dvs. personale au fost prelucrate, ne puteți contacta mai întâi pe noi pe adresa de e-mail [email protected].

Dacă rămâneți nemulțumit de rezultatul solicitării dvs., atunci aveți dreptul de a solicita direct ajutor de la Autoritatea de Supraveghere. Aceasta poate fi contactată la:

Autoritatea Națională de Supraveghere a României pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod poștal 010336

București, România

http://www.dataprotection.ro/